NASJONENS BARN

ad
"Omstreiferprotokollene" fra 1894 er personlige. De inneholder navnene på de 3859 individene som ble regnet til romanifolket i Norge. Det var disse 3869 og deres etterkommere den norske politikken rettet seg mot.

....et personlig dokumentasjonsprosjekt


Nasjonens barn er først av alt et dokumentasjonsprosjekt. Hovedmålet er å la dem som ble tatt som barn få fortelle sine historier. Helt konkret skjer det gjennom fotografiske portretter og intervjuer på video med dem som er deltakere i prosjektet. I tillegg kan de som ønsker det komme med dokumenter og fotografier knyttet til sin egen historie, og på den måten sikre at det blir tilgjengelig for samtid og ettertid. Til nå er det 24 som er med. Prosjektet er fortsatt åpent for alle som ble tatt som barn fordi de var av romanislekt. Det er også åpent for foreldre som er fratatt barn og for barn som ble tatt sammen med sine foreldre til Svanviken arbeidskoloni.

Så prosjektet er personlig, både i den forstand at det handler om personer og i den forstand at det er en personlig fortelling fra meg. Et syn som forener alle oss som er med er at Norge forsøker å fortrenge denne historien. Men vi trenger nettopp å huske den - for at slikt ikke skal skje igjen her hos oss. I dag er dette noe som de fleste ikke kjenner til. Og en kikk på skolens læreplaner og historiebøker gir fortsatt ikke håp om noen rask endring.

Dokumentasjonsprosjektet er et personlig prosjekt laget av Bernt Eide.
Det er ikke knyttet til institusjoner eller organisasjoner.
Prosjektet har mottatt støtte av Fritt Ord, Norsk kulturråd, Oslo kommune og Høgskolen i Oslo.

 

Bernt Eide

 

© Bernt Eide 2015- EPOST: post(a)nasjonensbarn.no